UKŁAD BODŹCÓW

Po pierwsze, jakiś wywoiujący uciecz­kę układ bodźców, na przykład krzyk ostrzegawczy lub „zaraźliwie” oddziałująca ucieczka doświadczone­go współplemieńca, może się przez skojarzenie bodźca lękowego powiązać w sposób omówiony na s. 144—14o i n. z całokształtem otaczającej sytuacji, w której za­działał raz lub parę razy. Po drugie, wyższego rzędu procesy uczenia się mogą spowodować, że młodsze zwierzę będzie powtarzać sposoby zachowania bar­dziej doświadczonego. Nie musi to być naśladowanie we właściwym sensie, wystarcza, że przykład zwie­rzęcia doświadczonego nada określony kierunek eks- ploratywnemu zachowaniu młodzika.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.