UMIEJĘTNOŚĆ PERCEPCJI

Również umiejętność percepcji postaci, gromadzenia informacji w celu późniejszego ich wykorzystania, jest analogiczna do naszej pamięci racjonalnej, polega jednak prawdopodobnie na odmiennego typu proce­sach fizjologicznych. Umiejętnością przechowywania pojedynczych danych funkcja racjomorficzna wielo­krotnie przewyższa racjonalną, nie umiemy na­tomiast przywoływać dowolnie nagromadzonych przez nią treści. Co się tyczy innych różnic oraz szczególnie słabych i mocnych stron obu tych analogicznych ro­dzajów procesów, odsyłam czytelnika do mojej wzmiankowanej pracy o postrzeganiu postaci.Rozważając analogie pomiędzy funkcjami racjonal­nymi i racjomorficznymi nie chcę w żadnym razie twierdzić, iżby abstrahująca i obiektyzująca funkcja naszego myślenia pojęciowego nie miała jakichkol­wiek związków z percepcją postaci.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.