UMIEJĘTNOŚĆ POSTRZEGANIA

Umiejętność postrzegania stałego stosunku pomię­dzy danymi bodźcowymi niezależnie od ich ilościo­wych i jakościowych zmian odkrył psycholog postaci Christian von Ehrenfels, który jako jedno z najważ­niejszych kryteriów postrzegania postaci wysunął na pierwszy plan właśnie tę jego transponowal- n o ś ć. Klasycznym przykładem było u Ehrenfelsa i percypowanie melodii, którą rozpoznaje się jako toż­samą w każdym wykonaniu, niezależnie od tonacji i na dowolnym instrumencie. Jednakże niezależność 1 od transpozycji nie jest bynajmniej umiejętnością właściwą jedynie tym wysoce zintegrowanym proce­som percepcji, które nazywa się postrzeganiem postaci. Jak dowodzą nieliczne przytoczone dotychczas fakty o stałości barw czy też zdolnościach retiny ża­biej, owa zdolność transponowania, która równa się pomijaniu tego, co akcydentalne i wydobywaniu tego, co  istotne, stanowi podstawową zdolność percepcji w ogóle i przeto podłoże obiektyzacji w zdefiniowanym na wstępie (s. 32) znaczeniu.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.