W BLISKIM POKREWIEŃSTWIE

W konsekwencji, u blisko spokrewnionych zwie­rząt występuje nieraz bardzo różna selektywność ana­logicznych, a nawet homologicznych wrodzonych me­chanizmów wywoławczych. Wspominaliśmy już tu­taj o nieselektywności wrodzonego mechanizmu wy­woławczego, który u zdolnych do uczenia się ptaków krukowatych decyduje o doborze materiału do bu­dowy gniazda. Natomiast u znacznie mniej, w sensie uczenia się, uzdolnionych estreld, czyli zięb ozdob­nych (Estrildini) i tkaczy (Ploceini) znajomość wyłącz­nie nadającego się do budowy materiału, który u tych ptaków musi być przystosowany do wysoce zróżnico­wanych ruchów przy konstruowaniu gniazda, jest cał­kowicie wrodzona, tak że nawet wiele z nich w ogóle wtedy dopiero nastraja się rozrodczo, kiedy napotyka odpowiednie bodźce kluczowe w postaci materiału na gniazdo.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.