W RÓŻNYCH CZASACH

Okoliczność, że zdarzyło się to wielokrotnie w róż­nych czasach i w różnych punktach kuli ziemskiej, dała filozofom historii, jak pisze Freyer, „asumpt do konstruowania czegoś w rodzaju modelu, który jeśli nie wyjaśniał tego cudu kultury wysokiej, to przynaj­mniej sprowadzał go do zrozumiałej formuły. Im głębiej jednak współczesna nauka historii dokopu;je się me­todami archeologii, wspierana przez językoznawstwo porównawcze, do samych początków, tym bardziej problematyczne stają się takie modele i tym wyraź­niej widać, że już zaczątki były równie silnie zindy­widualizowane jak dalszy przebieg.” Kultury ludzkie powstają więc nie tak, jak to postulowała ujednolica­jąca filozofia historii, w kolejności liniowej, posłuszne jednej dla wszystkich prawidłowości, lecz niezależnie od siebie wzajem, tak właśnie jak to czynią gatunki zwierzęce i roślinne, „polifiletycznie”, mówiąc języ­kiem filogenetyka.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.