W ŚWIETLE OBSERWACJI

W świetle takich obserwacji jest całkiem wiarygo­dne, że przekazywany z pokolenia na pokolenie jest nie tylko ogólny zarys trasy ciągu, lecz również zna­jomość każdego z osobna postoju. Przemawia za takim przypuszczeniem nie tylko wszystko, co wiemy z in­nych źródeł o trwałości pamięci tych ptaków, lecz również fakt zaobserwowany przez pracujących w te­renie holenderskich ornitologów, że nad określone zbiorniki wodne przybywają co roku o tej samej mniej więcej porze stada gęsi szarych o niezmiennej w przy­bliżeniu liczebności, są to zaś, zdaniem tych obser­watorów, zawsze te same osobniki ze swoimi mło­dymi.Steiniger skonstatował istnienie tradycji u szczurów wędrownych, skutecznej przez kilka pokoleń. Prze­kazywana wiedza dotyczy groźby, jaką stanowią pew­ne trucizny.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.