WAROWNE KLASZTORY, KOŚCIOŁY I KAMPANILE

W miarę umacniania się chrześcijaństwa i rozszerzania się dzia­łalności misyjnej Kościoła, w południowej i zachodniej Europie powstawało coraz więcej murowanych świątyń i całych założeń klasztornych, w VI—X w. głównie benedyktyńskich. Najwyżej w tym okresie stała technika budowlana w Lombardii. W ogóle na terenie Italii tradycje architektoniczne — bizantyjskie i jesz­cze nawet rzymskie — choć przez pewien czas osłabione, trwały nieprzerwanie aż do czasów nowożytnych włącznie. Edykt króla longobardzkiego z 643 r. wspomina o korporacji budowniczych, na­zwanych magistri comacini. Świadczy to o ożywionym i zorgani­zowanym ruchu budowlanym na terenie północnych Włoch już w VII w. Po zajęciu tych terenów przez Karola Wielkiego w la­tach siedemdziesiątych VIII w., akcje budowlane przybrały bar­dziej jeszcze na sile.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.