WASALE I LENNICY

  1. Możnowładca — baron, hrabia, margrabia czy książę — będzie z kolei wasalem samego króla, stojącego na najwyższym szczeblu hierarchicznej drabiny. Król nadawał wasalom — za usługi, wierność, współudział w rządach i pomoc orężną w czasie wojny — przywileje, zasz­czyty i dobra ziemskie. Możni lennicy rozdawali (jakby na zasa­dzie wieczystej dzierżawy) dobra wiernym sobie rycerzom, ci wydzierżawiali je chłopom. Oczywiście, tak rozbudowany mecha­nizm bynajmniej nie zawsze działał sprawnie. Na skutek częstego wyludniania wsi (udział chłopów i drobnych rycerzy w wypra­wach wojennych) i podupadania drobnych gospodarstw rozsze­rzały się dobra możnych, którzy przejmowali włości pozbawione bezpośredniego zwierzchnika — rycerza. 

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.