WEWNĘTRZNY GRÓD

  1. Wzdłuż umocnień, od wewnątrz, wznoszono domy dla załogi, rycerstwa, dworzan, budynki gospodarcze. Równolegle do jednego z boków fortyfikacji sytuowano w obrębie umocnień re­zydencję wasala, otoczoną osobnym pierścieniem wałów palisady lub plecionego płotu, z gęściej rozmieszczonymi murowanymi basztami. Nierzadko i ten „wewnętrzny gród” otaczał rów z wo­dą .Do połowy IX w. (do czasu najazdów Normanów) fortyfikowano tylko pfalzenadgraniczne; rezydencje położone w głębi monarchii Franków były do tego czasu na ogół otwarte. Za czasów Karola Wielkiego, zwanych okresem karolińskiego renesansu, podniósł się wyraźnie poziom techniki budowlanej. W Aachen (Akwizgranie) pierwotny pfalz Pepina rozbudowany został w przepyszną rezydencję murowaną, z zachowaną do dziś słynną kaplicą pałacową. Wspaniała też musiała być inna rezy­dencja Karola Wielkiego — w Ingelheimie. Podniesienie się po­ziomu wiedzy i nauki, ożywienie kulturalne tych czasów pomogły także w udoskonaleniu się budownictwa. Dla upiększenia budowli pałacowych i sakralnych Karola Wielkiego nierzadko sprowadza­no na przykład całe antyczne kolumny i płyty marmurowe z Rzy­mu lub Rawenny. Murowane, kamienne budownictwo nadal jed­nak pozostawało jeszcze domeną głównie Kościoła.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.