WSPÓLNIE Z INNYMI FORMAMI

Wspólne z innymi niż­szymi formami życia są nowemu systemowi wszystkie znane nam właściwości konstytutywne; obwód dodat­niego oddziaływania zwrotnego w uzyskiwaniu infor­macji i energii funkcjonuje w ten sam zasadniczo spo­sób, aczkolwiek niektóre z fizjologicznych i fizykal­nych procesów sprawczych są zupełnie nowe. Jak o tym była mowa w poprzednim podrozdziale, przekazywanie wiedzy nabytej zasadza się w systemie kultury ludzkiej na innych mechanizmach niż analo­giczne procesy w systemie gatunkowym zwierzęcia lub rośliny. Odmiennego i nowego rodzaju są też po czę­ści funkcje uzysku energii wykorzystujące taką in­formację: jako jedyna z istot żywych człowiek potrafi wprząc do bilansu energetycznego swego gatunku siły inne, niż te, które znalazły się w obiegu życia dzięki roślinnej fotosyntezie (produkcja węglowodanów przy użyciu światła słonecznego i chlorofilu) wychwytują­cej energię promieniowania Słońca.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.