WSZYSTKIE OSIĄGNIĘCIA

Wszystkie te osią­gnięcia percepcji postaci w abstrahowaniu i obiekty- zacji są nie tylko spokrewnione z innymi, prostszymi funkcjami postrzegania stałości, lecz na nich się wła­śnie opierają, tzn. zawierają je w sobie jako nie­zbędne funkcje cząstkowe. Percepcja postaci jako wy­żej zintegrowana całość posiada też, rzecz jasna, nowe właściwości systemowe, na co wpływają ponadto związki, które zachodzą pomiędzy nią a uczeniem się oraz pamięcią.Percepcja postaci dysponuje nawet, jak się zdaje, własnym oddzielnym mechanizmem gromadzenia in­formacji. We wspomnianej pracy o postrzeganiu po­staci zobrazowałem szczegółowo, jak to proces wydo­bywania formy postaci, jej wyodrębniania z akcy- dentalnego tła, może się rozciągać na czas dłuższy, nawet na całe lata.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.