WYMAGANIA WOBEC ZDOLNOŚCI

Tak jak przy wtaczaniu jaj- a przez gęś szarą działają równocześnie dwa impulsy ruchowe koordynowany dziedzicznie i sterowany przez taksje, tak też bywa, że w jednym sposobie poruszania się nakładają się na siebie dwie koordy­nacje dziedziczne. Może się to zdarzyć na rozmaitych poziomach integracji: u ryb bywa, że dwa narządy lokomocji, jak płetwa ogonowa i płetwy piersiowe, posłuszr.e są równocześnie przeciwstawnym impulsom ruchu, każdy innemu, i wtedy jeden wiosłuje w przód, drugi — w tył. Bywa wszakże i tak, że antagonistycz- ne impulsy nakładają się na siebie w jednym i tym samym skurczu mięśnia. Erich v. Holst wykazał to w przypadku odruchowych i endogenno-automatycz- nych ruchów płetw u wargaczy (Labridae).Jak już o tym była mowa , wymagania wobec zdolności przystosowawczych moto­ryki zwierzęcia rosną w miarę, jak komplikują się procesy poznawcze, które pozwalają na rozeznanie w złożonych strukturach przestrzennych.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.