WYNALAZEK REAKCJI

Tak więc wynalazek reakcji warunkowej stawia nowe wymagania mechanizmowi działania końcowe­go; nie tylko musi powstać aparat, który składa bo­gaty informacyjnie meldunek o wyniku działania, lecz nadto wymagana jest energia nerwowa w ilo­ściach niezbędnych, by doprowadzić wyraziście tę wiadomość do wszystkich, licznych i rozmaitych in­stancji centralnego systemu nerwowego, których funk­cjonowanie ma ulec adaptacyjnej zmianie. Pod selek­cyjnym ciśnieniem tych nowych funkcji w mechani­zmach działania końcowego rozwinęły się specjalne struktury i fizjologiczne właściwości, których daw­niejsi etologowie przez długi czas nie rozumieli po­prawnie.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.