WYTWORZONE ZDOLNOŚCI

Bez nich organizm nie byłby w sta­nie uwzględniać w zachowaniu wszystkich szczegó­łów tak obfitej informacji; innymi słowy, bez tego zwierciadlanego niejako odpowiednika w zachowaniu motorycznym, wydatny rozwój orientacji przestrzen­nej i rozeznania byłby nieskuteczny. Nie ma to zna­czyć, iżby ewolucja motoryki następowała jako przy­stosowanie do orientacji przestrzennej, było raczej tak, że jedno i drugiej, i ruch dowolny, i rozeznanie w przestrzeni, powstały jako przystosowania do wy­magań, które stawia organizmowi obszar życiowy o  złożonej strukturze. Obie zdolności wytwarzały się więc z pewnością „w zgodnym rytmie”. Natomiast z rzadkich przypadków, w których jedna wyprzedziła drugą, wynika jasno, że fizjologicznie są one: od siebie niezależne.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.