Z CIEKAWOŚCI I SAMOKSZTAŁCENIA

Pod to pojęcie pod­padałyby wszystkie czynności motoryczne, które przez oddziaływania zwrotne dostarczają sensorycznie in­formacji przystosowawczej. Zachodzi to również w przypadkach, omówionych na s. 166, kiedy zwierzę wypróbowuje jeden i ten sam sposób poruszania się w rozmaitych sytuacjach lub wobec rozmaitych obiek­tów; przypominam o przykładzie kruka, który tą me­todą uczy się rozpoznawać materiał stosowny do bu­dowy gniazda. Motywacji dla tego rodzaju zachowań z prób i błędów dostarcza wyłącznie, co tu raz jesz­cze podkreślmy, apetencja do jednego odpowiedniego ruchu instynktowego!Z tego właśnie rodzaju uczenia się, które można też pojmować jako operant conditioning w rozumie­niu szkoły behawiorystycznej, rozwinęła się prawdo­podobnie w toku filogenezy o wiele skuteczniejsza forma eksploracji.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.