ZA KAŻDYM RAZEM

Za każdym razem powstanie takiego złożonego sy­stemu żywego, który za historykami nazwiemy kul­turą wysoką, polega prawdopodobnie na fulguracji analogicznej do kroków ewolucyjnych, stanowią­cych o powstawaniu gatunków zwierzęcych. Można by nawet przypuścić, że każdy postęp kulturowy polega na integracji uprzednio istniejących i dotąd niezależ­nych podsystemów: kultury wysokie najwyraźniej po­wstawały szczególnie często — choć bynajmniej nie zawsze — wtedy, gdy jakiś lud wędrowny wchodził w bliski kontakt z osiadłym. Przeszczep z obcego bo­gactwa kulturowego, la greffe, jak to nazwał Paul Valery, niejednokrotnie, zdaje się, dawał impuls ful- guracjom w kulturze. Jest to swoisty dla historii kul­tur proces, na który pozwala możliwość dziedziczenia właściwości nabytych.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.