ZADZIWIAJĄCA ZDOLNOŚĆ

Zadziwiającą zdolnością naszego aparatu percepcyjnego jest właśnie to, że za pomocą wspomnianych mechanizmów przeliczeniowych unie­zależnia on rozpoznawanie rzeczy od tego niemożli­wego do spełnienia warunku.W sektorze optycznym przeliczanie, jak wykazano, rozpoczyna się już w siatkówce. Lettwin i jego współ­pracownicy, a potem E. Butenandt udowodnili, iż ko­mórki zmysłowe w siatkówce żaby są połączone w grupy w ten sposób, iż dośrodkowe neuryty prowadzą w każdej grupie do tej samej komórki zwojowej. Ko­mórki zwojowe reagują zaś selektywnie na określone zbiorowe meldunki z ich grupy: jedna na przykład, kiedy po siatkówce wędruje z prawej ku lewej jakiś ciemny kontur, inna — kiedy wszystkie zintegrowane w jej grupie komórki zmysłowe meldują równocze­śnie o rozjaśnieniu.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.