ZAKŁÓCENIA POZNAWCZE

Dwiema nieuwzględnionymi wówczas zdolnościami poznawczymi wymagającymi więc tutaj nowego wy­wodu są, po pierwsze, ruch dowolny, który w zespo­leniu z powodowanymi przezeń meldunkami zwrot­nymi jest funkcją poznawczą sui generis, oraz, po dru­gie, naśladowanie, które w ścisłym związku z obfitu­jącym w reaferencje ruchem dowolnym stanowi wa­runek wstępny dla nauki mowy, a tym samym także dla nauki tradycji uniezależnionej od obiektów. Stoję wobec wyboru: albo zgrzeszyć szczegółowym powtarzaniem tego, co pisałem kiedyś, albo zapropo­nować czytelnikowi, by sam szukał w dawniejszych moich pracach. Ponieważ, jak uczy doświadczenie, czytelnik bardzo rzadko przyjmuje taką propozycję, wolę narazić się na zarzut redundancji.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.