ZAMKI NIZINNE

  1. Zamki nizinne, położone na płaskim terenie, z reguły otrzymywały plan dość regularny, najczęściej czworoboczny. O planie umocnień i schemacie zabudowy zamków wysoczyzno- wych decydowała rzeźba terenu. Najczęściej więc te ostatnie zaj­mowały obszar o planie nieregularnym, poszczególne ich elemen­ty, czy raczej całe obiekty — mury, wieże, budynki mieszkalne — piętrzyły się malowniczo jedne nad drugimi. Najwcześniejszą formą średniowiecznego zamku była obronna wieża mieszkalna (donżon, stołp), najczęściej czworoboczna, kil­kupiętrowa, o grubych murach i niewielkich oknach-strzelnicach w wyższych partiach muru oraz drzwiach, również sytuowanych dopiero na wysokości piętra. Dostać się do nich można było tylko po drabinie, którą następnie wciągano do środka. Ta prosta bu­dowla — służąca nielicznej załodze za mieszkanie — spełniała dość dobrze funkcje obronne. 

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.