ZAPOZNANIE Z ZASADAMI

Jeśli zręcznie zabierze się jajko, kiedy proces jest już w toku, wówczas ruch w płaszczyźnie symetrii ptaka będzie biegł nadal jałowo, aż do końca, nato­miast boczne ruchy wyrównawcze ustaną, podobnie zresztą, jak wtedy, gdy zamiast jajka daje się gęsi do „tocze:iia” drewnianą kostkę, która przy ruchu spo­czywa pewnie na obu brzegach dolnej szczęki dzioba i, inaczej niż jajko, nie może się stoczyć w bok. Wi­dzów oglądających nakręcony przez nas film z tego procesu (Encyclopaedia cinematographica) zdumiewa zawsze jak mechanicznie przebiega to wszystko u pta­ka tak przecież pod innymi względami mądrego.Zapoznaliśmy się więc na przykładach z obiema za­sadami, które wyższym instancjom organizmu umo­żliwiają podporządkowanie sobie jego motoryki w dą­żeniu do jakiegoś celu: po pierwsze, z „przycinaniem” koordynacji dziedzicznej, która przez hamowanie i od­hamowywanie zostaje rozłożona na odpowiednie fra­gmenty, i, po drugie, ze sterowaniem taką koordy­nacją przez równocześnie przebiegający ruch, ukie­runkowywany bodźcami zewnętrznymi.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.