ZAPROGRAMOWANIE GENETYCZNE

Filogenetyczne zaprogramowanie takich obdarzo­nych ciekawością stworzeń jest zawsze, mówiąc języ­kiem Ernsta Mayera, maksymalnie „otwarte”. Przed­mioty działania, składające się na środowisko takich istot, nie są wyznaczone w sposób charakterystyczny dla gatunku przez wrodzone mechanizmy wywoławcze z ich obfitością cech i bogactwem informacji, lecz są przyswajane przez zwierzę za sprawą obiektyzujące- go badania. Właściwość „otwarcia na świat”, która dla Arnolda Gehlena stanowiła o jednej z granic po- między zwierzęciem a człowiekiem, przysługuje typo­wemu stworzeniu obdarzonemu ciekawością w ten sam sposób jak człowiekowi, aczkolwiek w skromniej­szym zakresie i niezintegrowana w nadrzędny system z pozostałymi, wyliczonymi w tym rozdziale wstępny­mi warunkami myślenia pojęciowego.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.