ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH DZIEDZIN

Wobec wszystkich dziedzin rozwoju kulturowego moż­na stosować tę samą w zasadzie metodę porównawczą. Zastosowano ją stosunkowo późno, dlatego że prze­szkadzały temu te same idealistyczne i typologiczne nawyki myślowe, które były też odpowiedzialne za opóźnienie w powstaniu etologii we właściwym sen­sie porównawczej. Kierując się tym właśnie motywem ideologicznym wielu filozofów historii obstawało aż do ostatnich lat przy postulacie jednolitego rozwo­ju historycznego całej ludzkości. Dopiero A Toynbee, O. Spengler i inni rozpoznali jasno, że jedność ludz­kiej „cywilizacji” jest tak samo fikcją jak jedność filo­genetycznego rozwoju drzewa życia. Każda gałązka, każdy gatunek rośnie w swoją stronę na własny ra­chunek i ryzyko — i dokładnie to samo czyni każda poszczególna kultura! Na obszarze, który dotąd znał tylko osadnictwo chłopskie i dawał schronienie luź­nym grupom plemiennym, mogą, jak powiada Hans Freyer, wyrosnąć, na pozór jednej nocy, świątynie i piramidy, ufortyfikowane miasta i władze państwa.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.