ZROZUMIAŁE FRAGMENTY W KOORDYNACJI

Kiedy zwierzę „chce czegoś, czego nie może” wówczas niemal zawsze obserwuje się u niego jakieś ruchy chodu lub przynajmniej ich zaczątki czy skład­niki. Pies wpatrzony chciwie w swoją miskę z jedze­niem, którą pan wnosi do pokoju, przestępuje z jed­nej przedniej łapy na drugą, koń w analogicznej sy­tuacji grzebie przednim kopytem itd. Zrozumiałe jest ze fragmenty z koordynacji chodu stanowią najpo­spolitsze wśród części składowych w wyuczonych cią­gach ruchowych.Jak już zaznaczono, procesy proprioceptoryczne od­grywają najpewniej jakąś rolę w kształtowaniu ru­chów dobrze opanowanych, ale nie w ich już wy- doskonalonym przebiegu. Prawdziwy ruch dowolny, to znaczy rzeczywiście nowe uszeregowanie rucho­wych elementów dowolnych, wygląda, jak o tym również była mowa, nader niezgrabnie.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.