ŻYCIE DUCHOWE JAKO PROCES PONADOSOBNICZY

Umiejętności te wywarły z kolei ogromny wpływ zwrotny na kształt współżycia ludzkiego. Szybkie rozpowszechnia­nie się wiedzy, wyrównywanie opinii wszystkich człon­ków gromady, zwłaszcza utwierdzanie przez tradycję określonych zasadniczych postaw społecznych i etycz­nych — wytworzyło nowego typu wspólnotę osobników, system żywy bezprecedensowego rodzaju, którego konstytutywną właściwością jest ów nowy typ życia nazwany przez nas życiem duchowym.Osobniczą, konkretną realizację takiego ponadosob- niczego systemu nazywamy kulturą. Bezużyteczne są próby rozróżniania życia kulturowego od duchowe­go. Podane, wyżej definicja powinna przyczynić się do jasnego zrozumienia pojęcia.

Cześć, mam na imię Krystyna, i bloga założyłam za pośrednictwem syna. Zajmuję się kupnem i sprzedażą mieszkań. Znajomi mówią mi, że znam się na tym jak nikt inny, dlatego chciałabym się tu z Wami podzielić swoją wiedzą.